ПРЕДСТАВЕНИ ПУбЛИКАЦИИ

юли 12, 2018

СИРАЦИ

СИРАЦИ

Някъде там,
сред безкрайната шир,
спомени детски разказват, -
- за незнаен юнак,
- за голям богатир,
- за щастливите дни
и за младост...

Ала в чуждата бран,
где куршуми летят,
спят забравени детски сърца
и със спомена благ,
за прекрасния свят,
чезне вярата -
светлата радост...

Плачат чужди съдби,
плаче гордият лес
и човек е заспал
в своя унес.
Няма свята съдба,
тихо плаче луна ,-
няма радост,
ни святост,
ни младост...

24.12.2015 г.