Translate

ВИДЕОПОЕЗИЯ

октомври 23, 2017

СОЛОМОН И НЕГОВОТО ЦАРСТВО


СОЛОМОН И НЕГОВОТО ЦАРСТВО

Речник на Светото писание
 отпечатан в Цариград
книговезницата на А.Х.Бояджиян
Американ-Хан 1884 г.

Поради голямата заинтересованост от читателите за личността на цар Соломон от Светото писание, съм се постарала да отразя на съвременен Български език, със съвременни букви от азбуката, даденият текст от речника.

СОЛОМОН, мирен, син и приемник Давидов, роден от Витсавее,преди Р.Хр.1033 г. Пророк Натан го нарича Иедидия, което ще се рече "любезен Господу", /2 царе 12:25/, Той бе син на обещание,/1 летописи 22:9,10/. На 18 годишна възраст Соломон седна на бащиния си престол, който брат му Адония беше посегнал да го обсеби. В Светото писание ние срещаме усърдната му и набожна молба към Всевишния за премъдрост, която да го удостои да управлява честито великия Израилски народ; и даруването му с тази премъдрост и много други благости, /Мат.6,33/. Несравнимото му знание и остроумие го направиха прочут из цял исток; и днес още се слави за тези свои качества. Той беше облагодателстван с всяко временно щастие. Неоспоримото му владичество се простираше от р.Ефрат до Египетската река; Палмира в пустинята и Есион-гавер при Червено море бяха негови. С играждане на храма на Иеова, той изпълни Давидовото намерение.Много други обществени и частни работи бяха извършени през славното му царуване.Той разви една ползотворна търговия с Тир, Египет, Арабия, Индия и Вавилон ,от плодовете на които той и цялата страна забогатя. Соломон беше премъдрият, най-богатият и най-щастливият човек. Но от изкушенията, които вървят заедно с това щастие, той се отпусна, възгорде се и забрави Бога; предаде се на всяко сладострастие; остави жените си, а след това и той ги придружи в мерзостното идолопоклонство; той изгуби благоволението Божие.Пак Божествената милост не го остави; той отново тръгна в правия път и ни остави доказателства за покаянието си и плодовете от опитността си с боговдъхновените си писания. Царуването му продължи 40 години,1015- 975г преди Р.Хр. и като изключим злините от един лош пример и извънмерните данъци, то бе мирно и благоприятно за народа. Историята му е по-кратко написана от Давидовата,/3 царе 1;11. Второ летописи гл.4-9./,но много
може да научим за него от писанията му, особено от книгата Еклисиаст.Нищо не ни показва така силно слабостта на човешкото естество, даже когато е придружено и с дълбоки познания и остроумие, опасностите на щастието, или недостатъчността на всяко земно благо,което да удовлетвори човешките нужди.
Соломоновите писания са били от естествено,
философско и нраствено съдържание.Той изрече 3 хиляди притчи, а песните му бяха хиляда и пет; и говори за дървета, за животни и птици, за животинки, и риби/3 царе 4;32,33/...

Посочените страници от Библията може да прочетете на:
http://www.biblia.w-bg.net/sitemap.html  

Няма коментари: