септември 11, 2019

ИМА ЛИ ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА


ИМА ЛИ ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА
Много въпроси ,както към мен, така и към други хора, ме навеждат на мисълта,че имаме нужда , а можеби и нашето желание и любопитство ни водят по пътища,непознати до този момент за нашите духовни опитности. Срещи с отвъдното... Можем ли да ги искаме и да си мечтаем за тях.? Даже из училищата между децата се споделят някои опитности на деца и родители,което понякога е поучително, но понякога затормозва малките създания. Необходимостта от познание за света на духовното налага спешни мерки в тази насока.А спешността е отваряне на духовните личности божии служители, да вземат отношение по редица въпроси. Първо ще спомена,че нашата паднала същност е накърнена и отделена от общуването с духа на отвъдното, с Божия свят. Много хора търсят и желаят контакти с това, което ни е неизвестно. Дали трябва да искаме това, от което сме отделени чрез нашия грях и кой може да достигне до истинното познание и връзка с този невидим свят. В книги на свети отци пише,че и самите светии,отшелници,стълпници при вида на видения, чуване на гласове и т.н.,неприсъщи за нашето човешко естество духовни действия са казвали:"Господи не съм достоен за..." Защо???... Те са съзнавали, а и техният Дух, ги е ръководел за да не си навредят на душата с непраавилни мисли и действия.Ние мечтаем и всяко мечтание ни е дадено, общуваме с духове, и всеко общение ни е дадено, приемаме с желание изреченото, уж за наше добро, но дали е така. Бог ни е дал свободна воля и когато желаем нещо и го приемаме доброволно ние се подлагаме на действието на непознати за нам сили. Тогава те започват да ни ръководят ,според тяхната воля. Не е казано,че те са по-висши сили, но може да са и такива,които в своето нечестие са паднали души или насилствено починали хора. Около нас витаят всякакви духовни същества, които не виждаме. Иска ни се да чуем нашите близки, да се докоснем до тях.Но във вселената има строги закони и действия, и нарушаването им може да доведе , и до нашата гибел като живи, за нашето съзнание,същества. Много хора,които не са достигнали до възкресение или до Божествената мъдрост, поради преждевременни смърти, продължават да търсят своя път в духовността, като вършат своите дела върху нас, в зависимост от нашето желание,защото Бог не е насилник.Но Бог е и казал:"Ако имаш вяра,колкото синапово зърно,планини ще преместваш". Някои си казват ,аз се моля с вяра и ще стане.Но аз се радвам,че все пак ни се допуска това, не според нашето искане,а според нашата същност, защото злото искане, произлиза от зло сърце. Но е казано:"пазете сърцата си, защото от тях са изворите на живот". Остава въпросът, а как да общуваме с нашите починали близки? Затова ни се дават опитности, за някои са знаци, а други ги наричат сънища, но и при всичко това е необходимо да не се увличаме по окултно и мистика. Всяко нещо, което не е от значение за обществото и касае само нас лично, за него да се отнасяме скептично и внимателно,за да не попаднем в капана на врага. Сънищата ни могат да бъдат произведени от нашето желание, но и дадени чрез Божия Дух за поучение и поправление, което трябва да преценяваме. Когато нещо е от особена важност ,то се повтаря по различни пътища .Колкото повече навлизаме в непознат за нас неизследван свят, толкова по-опасно е за самите нас. Бдете,защото духът на злото като рикаещ лъв обикаля около нас за да ни погълне. Да не искаме това,което не ни е дадено, а ако смятаме,че ни е дадено да го изпитваме, ръководени от духовните ни отци. Да вярваме,че има живот след смъртта и да се държим за думите на Исус Христос- Аз съм пътят, истината и животът, който ни дава изход от смъртта и ни обещава вечен живот с Отца. Да не искаме мистика, за да узнаем бъдеще или какво е там зад нас в неизвестното,защото не ни е дадено, а то може да ни заслепи в незнание и ужас. Бог ни пази от погрешни стъпки, гибелни за нас,защото Бог ни обича и иска да сме живи.Не всеки ще може да понесе истинския вид за нашето съществуване и не на всеки е дадено. С обич mihala
10:08 ч. 11.9.2019 г.

септември 04, 2019

СВЕТЕЦПоводът за написването е книгата на Серафим Софийски Чудотворец "Трябва ли Руската Православна Църква да участвува в икуменическото движение" . Ще дам някои биографични данни т.е. това, което на мен самата ми е направило впечатление. Четях прекрасните му книги и го заобичах за това,че от всички негови изкази,прозираше истинска вяра и желание да даде всичко от себеси на четящия. Не мога да го нарека историческа личност, защото той е реално съществуващ- Е и Ще бъде.
Архиепископ Серафим / в света Николай Борисович Соболев ;1881-1950 ;През 1904 завършва Рязанската духовна семинария и постъпва в Санкт Петербургската Духовна Академия, където на 26 януари 1908г бива посветен в монашеството от Сергей /Тихомиров/ и получава името Серафим в чест на св.Серафим Саровски.Служи в София тридесет години, основател на княжевския монастир "Св.Лука".През август 1948г на вторият Международен Църковен Събор отправя призив към православните да се оградят от всякакви форми на общение с икуменическата всеерес и от всякакви нововъденеия в църквата,включително и от реформирането на църковния календар.През 1946 годна приема съветско гражданство.През 26.02.1950г умира телом;погребан е в криптата под олтара на църквата Николай Чудотворец.При саркофага му са засвидетелствани многобройни чудеса,поради което е почитан като светец от българи и руси. Канонизиран е за светец от Православната църква през 2016 година.
Да бъде винаги светъл пътя му и все така да се грижи за българи и руси,където и да се намират по света.С почит.

" Не се впрягайте под чужд ярем /по слав превод/ заедно с неверните,защото какво общуване има между правда и беззаконие?Какво общо има между светлина и тъмнина?
Какво съгласие може да има между Христа и Велиара? Или какво общо има верният с неверния? /2 Кор, 6:14-15/."
"Блажен е онзи чомек,който не отива в събранието на нечестивите /Пс.1:1" из книгата.

Руснаците през 1961г са приели икуменизма по време на 3-та асамблея на ССЦ и по настоящем са едни от неговите най-дейни членове, а искат да се променят .Без покаяние не може, защото Бог поругаем не бива. Дано да се осъзнаят. Самото натрапчиво напомняне за Ванга говори на какъв Дух са и кой ги води.Не е важно,че се биеш в гърдите, а какво сърце носиш.